Církevní svatební obřady

v kostele Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta

 • Svatební obřady v římskokatolickém ritu oddává P. Mgr. Miroslav Martiš (tel.: 731 619 661) nebo jiný kněz či jáhen římskokatolické nebo řeckokatolické církve, alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v římskokatolické nebo řeckokatolické církvi.
 • Svatební obřady církevní nekatolické oddává představitel církve sdružené v Ekumenické radě církví – viz. níže.
 • Datum církevní svatby je potřeba dohodnout také se správou kláštera v Kladrubech telefonicky na číslo 374 631 773 nebo e-mailem na kladruby@npu.cz.
 • Poplatek do pokladny objektu činí 10 000,- Kč vč. DPH.

Před církevním svatebním obřadem v římskokatolickém ritu je potřeba:

 • Absolvovat povinnou přípravu na svatbu a vyřídit všechny potřebné formality. Více informací vám podají kněží nebo jáhni, kteří vás budou oddávat.
 • Na matrice na Městském úřadě v Kladrubech připravit všechny podklady, které vyžaduje stát k uskutečnění manželského obřadu. Materiály odevzdáte oddávajícímu.
 • V dostatečném předstihu dohodnout termín svatby s oddávajícím a se správou kláštera v Kladrubech, e-mail: kladruby@npu.cz, nebo tel.: 374 631 773
 • Vzhledem k povinnému zápisu do církevní matriky oddaných a udělení delegace nebo licence ke svatebnímu obřadu, musí oddávající oznámit termín svatby Římskokatolické duchovní správě v Kladrubech: e-mail: farnost.kladruby@seznam.cz, P. Mgr. Miroslav Martiš (tel.: 731 619 661).
 • Po obřadu jsou oddávající nebo manželé povinni odevzdat v co nejkratším termínu (nejlépe první pracovní den po svatbě) Protokol o svatebním obřadu zpět na Matriku Městského úřadu v Kladrubech.

Před církevním svatebním obřadem nekatolickým je potřeba:

 • Absolvovat povinnou přípravu na svatbu a vyřídit všechny potřebné formality podle regulí jednotlivých církví. Více informací vám podají faráři a pracovníci jednotlivých církví.
 • Na matrice na Městském úřadě v Kladrubech připravit všechny podklady, které vyžaduje stát k uskutečnění manželského obřadu. Materiály odevzdáte oddávajícímu.
 • V dostatečném předstihu dohodnout termín svatby s oddávajícím a se správou kláštera v Kladrubech, e-mail: kladruby@npu.cz, nebo tel.: 374 631 773.
 • Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěný v římskokatolické církvi a obdržel od diecézního biskupa dispens od manželské překážky, podléhá tento svatební obřad zápisu do církevní matriky oddaných. V takovém případě musí katolicky pokřtěný snoubenec nebo oddávající oznámit termín svatby Římskokatolické duchovní správě v Kladrubech: e-mail: farnost.kladruby@seznam.cz, P. Mgr. Miroslav Martiš (tel.: 731 619 661).
 • Po obřadu jsou oddávající nebo manželé povinni odevzdat v co nejkratším termínu (nejlépe první pracovní den po svatbě) Protokol o svatebním obřadu zpět na Matriku Městského úřadu v Kladrubech.

Nekatolický svatební obřad mohou uzavřít v kostele Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta snoubenci, kteří jsou pokřtěni v některé z církví, které jsou členskými církvemi nebo pozorovateli Ekumenické rady církví (ERC). Podmínkou je platná registrace církve v ČR.

Členské církve ERC: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augšburského vyznání v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Slezská církev evangelická a.v., Starokatolická církev

Pozorovatelé ERC: Církev adventistů sedmého dne, Federace židovských obcí v České republice, Armáda spásy.

Snoubenci z jiných církví a náboženských společností mohou požádat o civilní sňatek, který se koná v jiných prostorách objektu.