Projekty obnovy kláštera Kladruby

Opravujeme pro Vás nejkrásnější klášterní areál.

NKP Klášter Kladruby - Život v řádu

Projekt měl za hlavní cíl pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou byla oprava objektů se zhoršeným stavebně technickým stavem, který byl v několika místech na hranici havárie. Stavební obnova starého konventu, rajského dvora starého konventu a části nového konventu umožnila vybudování nových prohlídkových tras a zpřístupnění dosud nepřístupných částí areálu. Nabídka prohlídkových tras se rozšířila o okruh zaměřený na klášterní život a expozici věnovanou působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech.

Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra, část A

Projekt obsahoval sadovnické úpravy jižního (Jižní zahrada) a severního (terasa u kostela) parteru v areálu kláštera Kladruby. Realizace projektu proběhla v letech 2014 a 2015. Jižní zahrada byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti 1. 5. 2015.