Opati a správci kláštera

Je velice obtížné sestavit kompletní přehled opatů kladrubského kláštera, který by bylo možné ověřit z několika na sobě nezávislých historických pramenů. Následující údaje jsou čerpány z Přehledu kladrubských opatů od Joanese Prunera (1760) ze SOA Plzeň (fond Kladrubští benediktini). Česká jména opatů jsou doplněna z knihy Jiřího Čechury "Kladruby v pohledu devíti staletí".

majitel: řád Benediktinů (1115 - 1785)

pořadí rok jmenování  jméno latinsky (česky) rok úmrtí
I. 1115 Bertholdus 1115
II. 1119 Wizimannus (Wiziman) 1124
III. 1124 Bertholphus (Berthold) 1131
IV. 1131 Eberhardus 1140
V. 1140 Lambertus 1186
VI. 1186 Adalbertus 1217
VII. 1217 Fridericus I. 1227
VIII. 1227 Landolphus 1231
IX. 1231 Reinerus (Rainer) 1275
X. 1275 Milo 1288
XI. 1288 Raczko I. (Racek I.) 1298
XII. 1298 Przedota 1302
XIII. 1302 Bohuslaus I. (Bohuslav I.) 1306
XIV. 1306 Chuno (Kuno) 1313
XV. 1318 Bohuslaus II. (Bohuslav II.) 1335
XVI. 1334 Iohannes I. Epg Prag 1336
XVII. 1335 Henricus I. 1352
XVIII. 1352 Raczko II. (Racek II.) 1370
XIX. 1370 Paulus I. 1372
XX. 1372 Raczko III. (Racek III.) 1397
XXI. 1397  Albertus 1397
XXII. 1397 Wenceslas 1400
XXIII. 1400 Wernerus (Werner) 1417
XXIV. 1417 Martinus I. (Martin z Bubna) 1426
XXV. 1426 Henricus II. 1438
XXVI. 1438 Bussko de Wrt. (Bušek z Vrtby) 1440
XXVII. 1444 Ioannes II. (Jan Střížka) 1446
XXVIII. 1464 Paulus II. 1476
XXIX. 1476 Procopius á Bal. 1485
XXX. 1482 Ioannes III. 1505
XXXI. 1505 Stanislaus (Stanislav) 1531
XXXII. 1531 Maurus I. 1540
XXXIII. 1540 Ioannes IV. (Jan IV.) 1561
XXXIV. 1561 Iosephus I Vronius (Josef Wron z Dorudorfu a Biskupova) 1583
XXXV. 1583 Andreas Stein (Ondřej Stein) 1589
XXXVI. 1589 Vitus Hifftl (Vít Hifftl) 1611
XXXVII. 1603 Andreas II. 1611
XXXVIII. 1607 Martinus II. 1611
XXXIX. 1611 Fridericus Vict. (Fridrich Viktorín Gribudo z Falkenberka) 1627
XXXX. 1627 Iacobo Chr. Ribn. (Jakub Kryštof Rybnický) 1635
XXXXI. 1639 Benedicto Mal. (Benedikt Malahovský) 1650
XXXXII. 1650 Romano Platzer (Roman Platzer) 1666
XXXXIII. 1666 Celestino Mendl (Celestin Mendel) 16??
XXXXIV. 1689 Tobias Hohm (Tobiáš Hohman) 1701
XXXXV. 1701 Maurus II. Fintz. (Maurus Fintzguth) 1729
XXXXVI. 1729 Iosephus II. Sieb. (Josef Sieber) 1756
XXXXVII. 1756 Amandus Streer 1783

majitel: správa tzv. náboženského fondu (1785 - 1825)

majitel: rod Windischgrätzů (1825 - 1945)

1. 1825 Alfréd Kandidus Windischgrätz 1862
2. 1862 Alfréd Mikuláš Windischgrätz 1876
3. 1876 Alfréd August Windischgrätz 1927
4. 1927 Ludvík Aladár Windischgrätz 1990

majitel: Český stát (1945 - současnost)