Regionální muzeum Kladrubska

Místo setkávání všech, kdo mají zájem o kulturu a udržení paměti regionu.

Stálé expozice

Historie Kladrub

Tato nejrozsáhlejší expozice je věnována devítisetleté historii Kladrub. Jsou zde zmapovány a popsány dějiny od dob založení kláštera v roce 1115 do r. 1945. Vystavované exponáty nalezené v okolí Kladrub byly zapůjčeny Západočeským muzeem v Plzni. Dále je zde část věnovaná osobnostem spjatým s historií Kladrub. Nejzajímavější a nejatraktivnější částí této expozice je 3D model Kladrub z roku 1843, na který se technikou videomapingu promítá průběh největšího požáru v kladrubské

Objekty pevnostního systému na Kladrubsku

Expozice byla připravena ve spolupráci s Muzeem československého opevnění, najdete zde exponáty dokládající technologii budování lehkých opevnění. Dozvíte se informace o objektech v okolí Kladrub, včetně tipů na výlety.

Norimberská cesta

Na dvou velkoformátových tabulích je znázorněna trasa Norimberské zemské stezky, významné středověké obchodní cesty, a její vývoj.

 

Tematické výstavy

Za časů našich babiček

Zde jsou vystavovány předměty z domácností našich babiček, kuchyňské náčiní, hračky, vybavení tesařské dílny… Předměty byly zapůjčeny či darovány obyvateli z různých míst Tachovska. Námět a realizace výstavy – Marcela Hlaváčová a babička Slávka, malby – Václav Balík.

 

Regionální muzeum Kladrubska

náměstí Republiky 90, 349 61 Kladruby u Stříbra

telefon: +420 702 160 605

email: muzeum@kladruby.cz

http://www.muzeumkladruby.cz